Sexsomni – sömninvändningen som friar i våldtäktsfall

av

Daniel Gobraeel
sexsomni, par som håller varandra i hand i sängen.

Det har blivit vanligare att använda sexsomni som försvar i våldtäktsfall. Sexsomni är en vetenskapligt etablerad och erkänd variant av sömngång. Den innebär att den drabbade ägnar sig åt ofrivilliga och okontrollerade sexuella gärningar i sömnen. För att kunna döma gärningspersonen i ett våldtäktsfall krävs det att personen är medveten om sina handlingar. Det betyder att personer som utför okontrollerade rörelser och handlingar i sömnen inte kan bli dömda enligt lag. Ett annat sätt att se på det ur ett straffrättsligt perspektiv är att gärningspersonen har saknat uppsåt till gärningen. Eftersom uppsåt är ett krav i våldtäktsfall blir det svårare att döma när ord står mot ord.

Det blir ännu mer komplicerat när aktuell forskning fastställer att individer kan ägna sig åt okontrollerade sexuella rörelser och beteenden på grund av sexsomni. Personer med sexsomni har exempelvis kunnat ägna sig åt onani, sexuella beröringar och till och med penetrerande samlag med andra utan att vara medvetna om vad de gör. Det är under sömnens så kallade non-rapid eye movement-stadium som de här handlingarna brukar ske. Personer med sexsomni har visat att de är helt omedvetna om de sexuella handlingar de utför. Och att de helt eller delvis saknar minnen om detta när de har vaknat. Det beror på att det sker en partiell väckning i hjärnan. Personen sover till viss del sover men hjärnan lagrar inte minnen.

Svårt att motbevisa att det inte har funnits uppsåt

Eftersom lagen kräver att en person har uppsåt för att kunna dömas till sexualbrott är det upp till åklagaren att bevisa att den sexuella gärningen blev utförd i vaket tillstånd. Däremot behöver åklagaren bara bevisa att invändningar från den åtalade är obefogade. När det gäller sexsomni har åklagare i flera rättsfall använt sömnforskare för att avgöra om gärningspersonen kan ha utfört omedvetna sexuella gärningar i sömnen.

Det är viktigt att komma ihåg att en fällande dom är svår att få om gärningspersonen har tendenser till sömngång. Det kan vara om personen har visat sådana tendenser i tidig ålder. Eller om personen tidigare har vaknat upp förvirrad och med minnesluckor. Och det svåra för åklagaren är här att motbevisa förekomsten av sexsomni i efterhand.

Sexsomni komplicerar för brottsoffer som har blivit utsatta för sexualbrott

Eftersom det inte finns avgöranden från Högsta domstolen som kan vägleda vid fall där man har använt sexsomni som invändning blir den här typen av fall komplicerade att hantera. Det riskerar att förvärra brottsoffrets upplevelse av brottet och processen därefter. Det finns också risk att potentiella sexualbrottsförbrytare använder sexsomni som ett kryphål väldigt tidigt i en straffprocess. Dessutom finns det klara brister när domstolen rent objektivt kan erkänna att ett brott har ägt rum, men inte kan döma gärningspersonen till straff bara för att man inte har kunnat bevisa att hen har haft uppsåt. I slutändan drabbar det här främst brottsoffret som då inte får upprättelse för det hen har varit med om.

Vad kan du som brottsoffer göra?

Har du blivit utsatt för sexualbrott är det viktigt att anmäla det, hur jobbigt och svårt det än kan kännas. Både för att försöka få gärningspersonen dömd och för att en del i förhindrandet av sexualbrott är att minimera det mörkertal som finns vid den här typen av brott. Om du är ett brottsoffer och behöver hjälp och råd av en jurist kan du alltid vända dig till Kliently. Du når oss genom appen Kliently där du närsomhelst kan få kontakt med en jurist var du än befinner dig.

Ladda ner appen Kliently

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag