Aleksandar är Kliently konsult

Aleksandar Milic har arbetat som jurist sedan 2019 och har specialiserat sig på affärsjuridik i allmänhet och familjerätt i synnerhet. Han åtar sig även uppdrag som ombud i LVU-mål. Utöver svenska och engelska talar även Aleksandar flytande serbiska, kroatiska och bosniska.

Boka tid med Aleksandar