Utsatt för brott

Har du utsatts för brott och vill göra en polisanmälan? Eller har du polisanmält och behöver ett juridiskt biträde i din brottmålsprocess? 

Klientlys jurister hjälper dig som utsatts för brott och har frågor om brottmålsprocessen, skadestånd eller behöver vägledning och stöttning och agera som målsägandebiträde. 

Att vara brottsoffer i en rättsprocess kan vara förenat med obehag. Att ha ett målsägandebiträde vid sin sida som hjälper till att föra ens talan kan för många brottsoffer vara underlätta mycket och vara ett stöd.

Ett målsägandebiträde är ett särskilt biträde – en jurist eller advokat – som utses av domstolen som hjälper den som utsatts för brott (på juridiskt språk ett målsägande). Några brott som kan leda till att ett brottsoffer kan få ett målsägandebiträde är tillexempel sexualbrott, misshandel, våld i nära relation, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Målsägandebiträdets uppdrag är att stötta och hjälpa den som utsatts för brott, genom att förklara den juridiska processen, förbereda målsägandet inför polisförhör och en eventuell rättegång (förhandling). Målsägandebiträdets uppdrag är också att se till att hjälpa målsägandet att begära skadestånd.

Ett målsägandebiträdes viktigaste uppgift är att agera som ett stöd och som företrädare för brottsoffret.  Målsägandebiträde kan föra talan om skadestånd med anledning av brottet som brottsoffret lidit av. Det är också målsägandebiträdets roll att förbereda brottsoffret och vara ett stöd inför och under polisförhör och stundande rättegång. Brottsoffret har rätt att begära en jurist, advokat eller annan lämplig person som målsägandebiträde som företrädare i en process och kommande förhandling.

Det är inte alltid som ett brottsoffer blir tilldelade ett målsägandebiträde. Som brottsoffer finns det ändå stöd att få vid en rättegång, då det i de flesta tingsrätter och hovrätter finns vittnesstöd som kan stötta och vägleda kring praktiska detaljer såsom hur rättegången går till. Ett målsägande kan också få information, stöd och rådgivning hos till exempel Brottsofferjouren eller av Brottsoffermyndigheten.

Särskild företrädare för barn

Barn som varit utsatta för brott kan få ett eget juridiskt biträde. Det är åklagaren som begär att ett sådant biträde ska utses av domstolen. Biträdet kallas för särskild företrädare eller målsägandebiträde, beroende på barnets behov i det aktuella fallet.

Kontakta våra jurister för hjälp

Har du utsatts för brott och behöver rådgivning inför polisanmälan eller kommande rättegång? Klientlys jurister har mångårig erfarenhet inom brottmål och kan stötta och vägleda dig men också agera som målsägandebiträde.