Nyemission

Genom en nyemission ger ett aktiebolag ut nya aktier mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom. Här ingår ett helt emissionspaket, dvs. alla dokument bolaget självt kan upprätta för ändamålet.

Ta fram underlaget till en nyemission idag

Välj om du vill att våra jurister granskar dokumentationen och går igenom det med dig under ett videomöte, eller om du hellre tar fram dokumenten på egen hand. Oavsett vilket du väljer börjar du med att följa stegen i vår avtalstjänst.