Inkråmsöverlåtelse

Vid en överlåtelse av inkråmet i en rörelse säljer/köper man flera tillgångar och rättigheter i ett och samma avtal. Man skriver ett inkråmsöverlåtelseavtal.

Ta fram ett inkråmsöverlåtelseavtal idag

Välj om du vill att våra jurister granskar ditt avtal och går igenom det med dig under ett videomöte, eller om du hellre tar fram avtalet på egen hand. Oavsett vilket du väljer börjar du med att följa stegen i vår avtalstjänst.