Gåvobrev

Avtal

Gåvobrev bostadsrätt / lös egendom

Genom ett gåvobrev kan man ge bort lös egendom, exempelvis ett fordon, pengar eller annat lösöre. Det kan användas för att ge bort  andelar av egendomen.

Skriv själv

399:-

Skriv med jurist

3.295:-

Gåvobrev fastighet

Genom ett gåvobrev kan givaren ge bort fast egendom, dvs. mark, fastighet & tillbehör till en fastighet.  Det går också bra att använda gåvobrevet för att ge bort an andel av den fasta egendomen.

Skriv själv

399:-

Skriv med jurist

6.995:-