Borgen

Avtal

Borgen

Genom borgen kan en eller flera gå i god för någon annans förpliktelser. Det kan vara fråga om ett lån eller att fullgöra skyldigheter enligt ett avtal eller annan förbindelse.