Behöver du ta fram en avräkningsnota?

En avräkningsnota är som ett kvitto på en aktieaffär. Du kan också se det som ett avtal mellan säljare och köpare vid en aktieaffär. Avräkningsnotan behöver du både som köpare och säljare av aktier.

När du köper eller säljer aktier ska det också finnas en avräkningsnota som underlag för affären. I avräkningsnotan ska allt om aktieaffären stå tydligt specificerat. Dokumentet använder du både som ett bevis för att aktieaffären har skett och som underlag när du ska deklarera. Det finns en del uppgifter en avräkningsnota måste innehålla:

  • information om vem som är köpare och vem som är säljare i affären.
  • vilken nummerserie aktierna har.
  • hur många aktier som ingår i affären.
  • vad aktierna kostar.
  • datum för överlåtelse, det vill säga datumet då affären sker.
  • när likvidbeloppet kommer att betalas ut och hur det kommer att göras.

Det är viktigt att komma ihåg att om affären gäller överlåtelse av aktier, alltså försäljning av aktier som redan finns inom bolaget, ska både köpare och säljare skriva under dokumentet. Om det däremot gäller en nyemission behöver bara säljaren skriva under. Nyemission är när ett bolag säljer helt nya aktier för att få in mer kapital.

Ta fram din avräkningsnota redan idag

Om du tänker köpa eller sälja aktier och behöver ta fram en avräkningsnota kan du göra det i vår avtalstjänst. Det är enkelt att ta fram även för den som inte har erfarenhet av att ta fram juridiska dokument sedan tidigare. Du följer bara de olika stegen och besvarar frågorna i tjänsten så får du ett färdigt och giltigt dokument skickat till din mejladress.

Om du vill att våra jurister granskar dokumentet åt dig bokar vi in ett videomöte där vi går igenom din avräkningsnota. Under mötet har du möjlighet att göra ändringar i dokumentet och även rådfråga juristen om det är något särskilt kring affären som du undrar över.

Avtal

Avräkningsnota

En avräkningsnota är ett enkelt avtal om överlåtelse av aktier. I handlingen dokumenteras de allra viktigaste villkoren avseende aktierna och överlåtelsen.