Behöver ni en aktiebok?

När man startar upp ett aktiebolag kommer det alltid finnas ett visst antal aktier redan från start. För att dokumentera fördelningen och värdet av bolagets aktier behöver ni en fysisk eller digital aktiebok. Hur många aktier bolaget har och vilken typ av aktier dessa är beror helt på hur ni som ägare väljer att lägga upp aktierna. Och särskilt om ni tar in investerare kan mängden och fördelningen av aktierna förändras över tid.

Hos oss kan du ta fram en aktiebok på egen hand eller tillsammans med våra jurister. Aktieboken får du både i pdf-format och som ett word-dokument så du enkelt kan göra ändringar allteftersom bolaget växer. I vår avtalstjänst är det enkelt att ta fram juridiska avtal och dokument även om du inte har erfarenhet av det sedan tidigare.

Det finns inga särskilda regleringar kring vilket format aktieboken ska vara i. Ni väljer själva om ni vill ha en fysisk aktiebok, digital aktiebok eller om ni vill ha både och. Det viktigaste är att varje förändring kring aktierna löpande blir tydligt dokumenterade i aktieboken.

Aktietyper som finns med i en aktiebok

De olika typer av aktier som kan finnas i ett aktiebolag är:

  • A- och B-aktier – Dessa har olika stort röstvärde vid en omröstning. A-aktier har ofta tio gånger så högt röstvärde som B-aktier, men har inte särskilt hög omsättning.
  • Andra aktietyper – Det kan också finnas C- och D-aktier i ett bolag. De olika klasserna kan nämligen också ge andra rättigheter än röstvärde. Ibland kan exempelvis C- och D-aktier ge ägarna rätt att utse ett visst antal styrelseledamöter.
  • Stamaktier och preferensaktier – De olika bokstavsaktierna, det vill säga A-, B-, C-aktier med flera är också stamaktier. Det betyder helt enkelt att de utgör stammen av ett bolag. Förutom stamaktier finns också preferensaktier som både ger företräde vid en utdelning och oftast också ger en fast utdelning.

Avtal

Aktiebok

Den här modulen kan användas för att skapa en aktiebok i ett svenskt aktiebolag. Svara på frågorna och när du är klar kommer du ha skapat en aktiebok som är skräddarsydd för din situation. Notera att du inte kan skapa en aktiebok avseende ett avstämningsbolag, dvs. ett aktiebolag som har sina aktier registrerade hos Euroclear. För alla andra aktiebolag går det bra att använda modulen.