Aktieägartillskott

Avtal

Aktieägartillskott

Genom handlingen dokumenteras ett tillskott av kapital (pengar) till aktiebolaget. Det kan villkoras av återbetalning men så behöver inte vara fallet.