Behöver ert bolag ta ett aktieägarlån?

Om ni behöver få in pengar i ert bolag kan ni lösa det med ett aktieägarlån. Precis som det låter handlar det då om att en eller flera av ägarna lånar pengar till ert bolag. För att reglera villkoren för lånet behöver ni då ta fram ett särskilt låneavtal för ert aktieägarlån.

Ibland finns det tillfällen då det är lönsamt för ett bolag att ta ett aktieägarlån. Det kan exempelvis vara om ni precis har startat upp ert bolag eller om ni har drivit bolaget ett tag men har dålig likviditet. Genom att lösa det så att bolaget tar ett lån från någon av ägarna kan ni fortsätta driva er verksamhet och förhoppningsvis växa tillräckligt för att kunna betala tillbaka lånet på sikt.

Som låneavtal för ett aktieägarlån upprättar man vanligtvis ett dokument som liknar ett enkelt skuldebrev. I det står bland annat hur stort lånet är, hur bolaget får lånet och hur bolaget sedan kommer att återbetala det. Ni kan också ta med andra villkor om det finns några särskilda sådana som är viktiga att sätta på pränt. I våra låneavtal för aktieägarlån är det bara bolaget som tar lånet som undertecknar dokumentet. Och ni kan välja att spara avtalet både utskrivet i fysisk form och digitalt som PDF.

Ta fram låneavtal till aktieägarlån hos oss

I vår avtalstjänst är det enkelt att på egen hand ta fram ett låneavtal för aktieägarlån. Det är enkelt även om ni inte har erfarenhet av att ha tagit fram juridiska avtal och dokument tidigare. Ni blir guidade genom de olika punkterna som ska stå med i låneavtalet. Ni får svara på frågor och får sedan ett färdigt låneavtal mejlat till er. Om ni ändå känner er osäkra och vill ta hjälp av våra jurister får ni möjlighet att ställa frågor och skräddarsy avtalet ytterligare så det är helt anpassat till era behov.

Avtal

Aktieägarlån

Med låneavtalet dokumenteras de villkor som ska gälla för ett lån till aktiebolaget från en eller flera ägare. I låneavtalet åtar sig bolaget att återbetala lånet och dessutom anges villkoren för återbetalning.