Har du problem med människor som vill palla äpplen från din tomt?

av

Carl Seffer
Närbild på kvinnas hand som plockar äpplen från ett träd.
Vad gäller egentligen enligt allemansrätten?

Har du ett äppelträd på tomten vet du att träden oftast ger frukt i överflöd. Det leder till att många brukar annonsera i sociala medier om att andra får komma förbi och plocka äpplen hos dem. Det finns också en del människor som självmant går in på andras tomter för att palla äpplen och hänvisar då till allemansrätten.

Enligt allemansrätten får vi ”gå över annans mark och tillfälligt uppehålla oss där”. Men hur är det egentligen med frukten som växer där? Får vem som helst plocka från ditt äppelträd?

Faktum är att det är ett vanligt missförstånd att vem som helst får gå in på någon annans tomt och börja palla äpplen. Enligt allemansrätten får du plocka bär och svamp som växer i skog och mark. Du får också plocka frön, nötter och kottar från marken. Men äpplena som växer på ditt äppelträd räknas som din egendom. Därför får inte vem som helst komma in och plocka dina äpplen. Det gäller både de äpplen som växer på trädet och som ligger på marken.

Skulle ditt träd växa så att vissa grenar går ut över grannens tomt har grannen rätt att kapa av de grenarna så länge det inte skadar trädet. Din granne får också plocka de äpplen som faller ner på hens tomt. När äpplena faller ner på grannens tomt räknas de nämligen som grannens egendom. Det är bara när de sitter kvar på trädet eller har fallit ner på din tomt som äpplena räknas som dina.

När får man palla äpplen då?

Vissa kommuner odlar äppelträd på kommunens mark. De träden räknas då som odlade äpplen. Frukt och bär som är uppenbart odlade får du inte plocka av. Många kommuner brukar dock annonsera att invånarna får plocka frukten så länge man ser till att det finns kvar frukt åt andra som också vill plocka. Så med andra ord, se till att alltid fråga ägaren om du får plocka. Eller sök upp närmaste äppelträd hos Äkta Vara. Där annonserar ägare som tycker det är okej att andra kommer och plockar av deras träd.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag