Behöver du hjälp av en advokat eller jurist i en vårdnadstvist?

av

Zaid Najib
Treleksaksfamilj med en domarklubba i bakgrunden som ska symbolisera att ett par separerar och genomgår en vårdnadstvist.
Se till att du får bra hjälp och stöd i din vårdnadstvist.

Att behöva ta itu med en vårdnadstvist är verkligen inte lätt för någon i familjen. Därför är det viktigt att se till att du har ett bra stödsystem, både bland dina nära och kära och i den jurist du anlitar för hjälp hos tingsrätten. I allra bästa fall kommer du och din före detta partner överens på egen hand om hur ni ska fördela vårdnaden. Kanske finns det naturliga lösningar som är de bästa för just er familj? Kanske är era barn så pass stora att de själva kan få välja hur de vill bo?

Om ni däremot inte kommer överens måste ni ta hjälp för att hitta en lösning som funkar för era barn. Sen den 1 mars 2022 måste alla föräldrar som vill ta upp en vårdnadstvist hos domstolen först delta i ett informationssamtal hos kommunen. I samtalet får ni hjälp att lösa konflikten och komma till ett gemensamt beslut om hur ni fördelar vårdnaden för barnen mellan er. Om ni ändå inte kan enas får ni ett samtalsintyg och ert ärende lämnas över till domstolen.

Vad beslutar man kring i en vårdnadstvist?

I en vårdnadstvist bestämmer ni hur ni ska fördela vårdnaden för era barn, vart barnen ska bo och hur ni tänker lösa er rätt till umgänge med barnen. I Sverige är barnets bästa alltid främsta prioritering och det tar tingsrätten hänsyn till när de fattar sina beslut. För att tingsrätten ska ta upp ert fall måste en av er ansöka om stämning. Om ni redan har ett skilsmässoärende hos tingsrätten kan ni i stället be om att göra upp om barnens vårdnad direkt i det ärendet.

Tingsrätten kan be om information och utredningar från socialnämnden och familjerätten för att se vad som är bäst för barnen. Ofta brukar då en socialsekreterare träffa både er och barnen för att samla underlag kring er nya boendesituation, ekonomi och barnens behov och önskan.

Det finns ett antal faktorer som kan påverka tingsrättens beslut. Exempelvis kan barnens ålder och relationerna mellan barnen och föräldrarna spela roll. Det är också viktigt hur pass väl var och en av er föräldrar kan tillgodose era barns behov. Det gäller både ekonomiska behov och andra behov som tingsrätten tycker är viktiga.

Vad händer hos tingsrätten?

Ofta börjar vårdnadsprocessen med att tingsrätten kallar föräldrarna till en muntlig förberedelse, alltså ett slags möte. Under mötet ska ni berätta för en domare vad ni tycker är bäst för barnen. I vissa fall kan ni behöva ha flera muntliga förberedelser om det är särskilt svårt att komma fram till en lösning. Och lyckas ni ändå inte komma överens kan tingsrätten bestämma att hålla en huvudförhandling. Då kan tingsrätten kalla in andra vittnen och använda sig av skriftliga bevis för att hjälpa dem fatta ett beslut. Efter huvudförhandlingen bestämmer tingsrätten i ert ärende och ni kan välja att acceptera domen eller överklaga den.

I vissa fall kan tingsrätten besluta att ge gemensam vårdnad, alltså att ni delar på ansvaret för era barn. Tingsrätten kan också besluta att en av er får ensam vårdnad. Även om en förälder får ensam vårdnad har den andra föräldern fortfarande rätt till umgänge med barnen. I väldigt extrema fall kan domstolen bestämma att en förälder inte ska få umgängesrätt. Då är det för att barnet riskerar att skadas hos den föräldern.

Boka jurist

Behöver du hjälp av en expert inom vårdnadstvister? Då kan du boka ett samtal med Anuta Sjunghamn eller Nadja Hatem i appen Kliently.

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag