Uppsägning av anställd (personliga skäl)

Med modulen kan du upprätta dokument för att påkalla förhandling till en eller flera fackliga organisationer (så kallad förhandlingsframställan) och skapa ett eller flera uppsägningsbesked.

Ta fram dokumentationen som behövs för en uppsägning

Välj om du vill ta hjälp av våra jurister för att granska och gå igenom dokumentationen under ett videomöte, eller om du hellre tar fram dokumentet på egen hand. Oavsett vilket du väljer börjar du med att följa stegen i vår avtalstjänst.