Uppsägning av anställd (avskedande)

Med modulen kan du upprätta en underrättelse till arbetstagaren och ett varsel till eventuell arbetstagarorganisation samt ett slutligt besked om avskedande.

Ta fram dokumentationen för uppsägningen

Ta hjälp av våra jurister. Låt de granska underlagen och gå igenom allt med dig under ett videomöte. Eller ta fram det underlag du behöver på egen hand för att kunna avskeda en anställd. Oavsett vilket du väljer börjar du med att följa stegen i vår avtalstjänst.