Uppsägning av anställd (arbetsbrist)

Med modulen kan du upprätta dokument för att påkalla förhandling till en eller flera fackliga organisationer (så kallad förhandlingsframställan) och skapa ett eller flera uppsägningsbesked.

Ta fram dokumentationen du behöver för en uppsägning

Välj om du vill att våra jurister granskar dokumentationen och går igenom det med dig under ett videomöte, eller om du hellre tar fram underlaget på egen hand. Oavsett vilket du väljer börjar du med att följa stegen i vår avtalstjänst.