Skuldebrev (företag)

Genom ett skuldebrev dokumenteras ett åtagande om återbetalning av ett lån. Skuldebrevet kan vara enkelt eller löpande. Vi förklarar skillnaden.

Ett skuldebrev är ett skriftligt och juridiskt bindande avtal som reglerar en skuld, oftast ett lån. I skuldebrevet finns information om lånebeloppet, eventuell ränta och hur skulden ska betalas tillbaka och vem som är gäldenär (låntagare) och vem som är borgenär (långivare). Skuldebrevet förknippas främst med lån som utges av banker och finansbolag, men de används också vid lån mellan privatpersoner. Skuldebrev mellan privatpersoner kallas enkla skuldebrev.

Ett giltigt skuldebrev behöva innehålla åtminstone vilka parterna är (långivaren och låntagaren), lånebeloppen, ränta och avgifter, amorteringstid, villkor för återbetalning, villkor för sen betalning, eventuella övriga villkor.

Hos oss kan ert företag ta fram skuldebrev

Välj om ni vill att våra jurister granskar skuldebrevet och går igenom det med er under ett videomöte, eller om ni hellre tar fram dokumentet på egen hand. Oavsett vilket ni väljer börjar ni med att följa stegen i vår avtalstjänst.