Överlåtelse av ett avtal (partsbyte)

Med den här modulen kan man skapa en handling som reglerar en överlåtelse av ett avtal. Genom överlåtelsen byts en part i avtalet ut mot en ny part – resultatet blir ett partsbyte.

Byt part på ett avtal idag

Välj om du vill att våra jurister granskar dokumentationen och går igenom det med dig under ett videomöte, eller om du hellre tar fram dokumentet på egen hand. Oavsett vilket du väljer börjar du med att följa stegen i vår avtalstjänst.