Behöver du ett offentligt biträde?

Om Migrationsverket bedömer att du behöver ett offentligt biträde kan du vända dig till oss på Kliently.

Har du ansökt om uppehållstillstånd eller asyl i Sverige kan Migrationsverket bedöma att du behöver ett offentligt biträde. Det är helt enkelt en jurist eller en advokat som hjälper dig med din ansökan och kontakten med Migrationsverket. Hen hjälper dig med allt från att sammanställa informationen du behöver skicka in med din ansökan, till att hjälpa dig förstå vad som händer under processen och även överklaga beslutet om Migrationsverket nekar dig uppehållstillstånd.

Det offentliga biträdet ska vara väl insatt i de svenska lagarna. Hen ska se till att dina rättigheter respekteras, förklara vad som händer och biträda dig genom hela processen. Oftast hänvisar Migrationsverket dig till en särskild jurist eller advokat som blir ditt offentliga biträde. Men om du vill kan du också önska att få en specifik jurist eller advokat som biträde i stället. Det kan exempelvis vara om du vill ha någon som pratar ditt modersmål eller någon som du har ett särskilt förtroende för. Du kan också säga till om du helst vill ha ett manligt biträde eller ett kvinnligt biträde.

Även om du önskar att få ett särskilt biträde finns det ingen garanti att du får just den du vill ha. Migrationsverket tar emot dina önskemål men avgör sedan själva vem du får som offentligt biträde. Men oavsett om du får det biträde som Migrationsverket väljer eller hen du önskat så är det den svenska staten som står för ditt offentliga biträdets kostnader. Du behöver alltså inte betala för den hjälp du får med din ansökan.

Kontakta oss när du behöver ett offentligt biträde

Hos oss hittar du jurister som hjälper dig med dina ärenden hos Migrationsverket. Vi har lång erfarenhet av migrationsärenden och våra jurister pratar ett flertal olika språk.