Bouppteckning

Avtal

Bouppteckning

Med modulen kan du skapa en bouppteckning, färdig att skicka in till Skatteverket för registrering. Tjänsten guidar och hjälper dig samtidigt att: utreda vem/vilka som ska ärva den som avlidit, korrekt anteckna tillgångar och skulder, samt ta fram relevanta kallelser till förrättningen, om du vill det.