De här punkterna ska er bolagsordning innehålla

När ni startar ett aktiebolag ska ni också ta fram en bolagsordning. Där sammanställer ni de regler som gäller för bolaget och bolagets ägare. Bolagsordningen är obligatorisk och det finns vissa särskilda uppgifter ni måste ha med enligt lag.

I bolagsordningen lyfter ni de punkter som är viktiga för bolagets ramar. Förutom de uppgifter ni måste ha med enligt lag kan ni också addera andra uppgifter som ni också anser är viktiga för ägarna. Det kan till exempel vara uppgifter som har att göra med överlåtelse av aktier, försäljning av företaget, likviditet och annat.

Enligt lag måste er bolagsordning innehålla:

  • bolagets företagsnamn.
  • den ort där er verksamhet har sitt säte.
  • vilken typ av verksamhet bolaget bedriver.
  • det totala antalet aktier, aktiekapitalets storlek och gränsen för aktiekapitalet.
  • hur många styrelseledamöter och suppleanter bolaget har.
  • hur många revisorer bolaget har. Och om ni inte har revisorer ska det också tydligt framgå.
  • vilken valuta ni använder när ni redovisar bolagets ekonomi.
  • hur ni kallar till bolagsstämmor.
  • vilket räkenskapsår bolaget har och vilken bokföringsmetod ni använder. Större aktiebolag med över tre miljoner kronor i nettoomsättning måste använda sig av faktureringsmetoden.

Hos oss kan ni enkelt ta fram en bolagsordning i vår digitala avtalstjänst. Ni blir guidade genom tjänsten och fyller bara i de uppgifter tjänsten ber om. När ni är färdiga får ni bolagsordningen som en pdf-fil och som ett word-dokument.

Om ni hellre vill ta hjälp av våra jurister kommer vi granska dokumentet och se till att allt är korrekt. Vi bokar också in ett videomöte då ni har möjlighet att ställa frågor och vi kan korrigera dokumentet enligt era önskemål. Oavsett vilket alternativ ni väljer måste ni skicka den färdiga bolagsordningen till Bolagsverket när ni är klara. Det gör ni i samband med att ni registrerar ert aktiebolag.

Avtal

Bolagsordning

I den här modulen kan du skapa en bolagsordning för ett svenskt aktiebolag. Du kan skapa en bolagsordning för såväl ett privat som ett publikt aktiebolag. Svara bara på frågorna och när du är klar kommer du ha skapat en bolagsordning som är skräddarsydd för ditt bolag.