Skicka in begäran om att avgöra ärende

När du skickar in en begäran om att Migrationsverket ska avgöra ditt ärende har de en handläggningstid på fyra veckor för att ge dig besked.

Ett ärende hos Migrationsverket kan ta lång tid, ofta är deras handläggningstid längre än ett år. Om du vill få ett snabbare beslut kan du skicka en begäran om att de ska avgöra ditt ärende. Då har Migrationsverket fyra veckor på sig att fatta ett beslut. Antingen kommer de bevilja din ansökan, ge dig avslag eller så kan de avslå din begäran. Avslår de din begäran innebär det helt enkelt att du inte kommer att få ett snabbare beslut på din ansökan. Och då måste du acceptera deras vanliga handläggningstider i väntan på besked i din ansökan.

En begäran om att avgöra i ett ärende behöver du göra skriftligen. Migrationsverket har en särskild blankett du kan fylla i och skicka in till dem. En sådan begäran kan du skicka in som tidigast sex månader efter att du har skickat in din ursprungliga ansökan. Och du kan bara göra en sån begäran en gång. Därför är det viktigt att du säkerställer att du har skickat in precis all nödvändig information för att Migrationsverket ska kunna fatta ett beslut.

Vilken information är viktig att skicka med?

Vad för information som är viktig att skicka med i din ansökan till Migrationsverket skiljer sig från ärende till ärende. Men innan du gör en begäran om att de ska avgöra ditt ärende behöver du säkerställa att du har skickat med allt som är av värde i ditt fall. Du ska såklart skicka den information Migrationsverket ber dig om. Men det kan också finnas andra uppgifter som kan vara till fördel för just dig.

Ett enkelt sätt att få en fingervisning i vad du bör skicka med är genom att prata med en jurist som har arbetat mycket med just migrationsärenden. Då kan juristen använda sig av sin erfarenhet och expertis för att ge dig råd kring vilken typ av information som Migrationsverket värdesätter. Och då kan du skicka in en begäran om att avgöra ditt ärende och veta att du har gjort allt du kan för att öka dina chanser till beviljad ansökan.

Ta hjälp i din begäran om att avgöra ärende

Kontakta oss i appen Kliently när du behöver hjälp med en begäran om att avgöra i ditt ärende. Då kan vi hjälpa dig säkerställa att din ansökan är komplett innan Migrationsverket fattar sitt beslut.