Ansök om asyl

Vi har mångårig erfarenhet av migrationsärenden och hjälper dig ansöka om asyl.

Om du inte är trygg i ditt hemland och behöver fly kan du ansöka om asyl i Sverige. Blir du beviljad asyl får du uppehållstillstånd i Sverige och har då rätt att både bo och arbeta här. Uppehållstillståndet gäller bara under en viss period. Hur länge det är i ditt fall beror på anledningen till varför du har ansökt om asyl. Skulle du å andra sidan få avslag på din ansökan måste du återvända till ditt hemland eller så kan du överklaga beslutet. Under tiden som du överklagar och väntar på nytt besked får du stanna i Sverige.

Så här går det till när du ansöker om asyl

Du måste befinna dig i Sverige eller intill Sveriges gräns när du ansöker om asyl. Du lämnar in din ansökan direkt hos gränspolisen eller hos Migrationsverkets ansökningsenheter i Göteborg, Malmö eller Stockholm. När du har lämnat in din ansökan kommer du att bli kallad till en asylutredning. Därefter kommer Migrationsverket att se över ditt ärende. I vissa fall kan du behöva komplettera med ytterligare uppgifter.

Migrationsverket kan också meddela dig att du behöver ett offentligt biträde. Det är helt enkelt en jurist eller advokat som hjälper dig i din ansökan om asyl. Ett offentligt biträde behöver du inte betala för utan det är den svenska staten som står för de kostnaderna. Du kan antingen begära att få en specifik jurist eller advokat som offentligt biträde, eller så kan du låta Migrationsverket bestämma det åt dig.

Ditt offentliga biträde ska skydda dina rättigheter och förklara alla delar av processen tydligt så att du är medveten om vad som händer i ditt ärende. Hen ska hjälpa dig under hela ansökningsprocessen. Om du får avslag på din ansökan om asyl och vill överklaga beslutet till Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen ska hen hjälpa dig med det också.

Vi hjälper dig i ditt asylärende

Behöver du hjälp i ditt ärende är det bara att du kontaktar oss i appen Kliently. Vare sig du behöver svar på frågor eller behöver hjälp med din ansökan så finns vi tillgängliga sju dagar i veckan, 365 dagar om året.