Har du släkt eller vänner som vill besöka Sverige?

av

Daniel Gobraeel
Släkt och vänner som vill besöka Sverige.

Om du har släkt och vänner bosatta i länder utanför EU och Schengen kanske ni har pratat om möjligheten för dem att besöka Sverige. Att bjuda hit släkt och vänner är trots allt en chans att visa upp ditt hem och och hur ditt liv i Sverige ser ut, något som är väldigt viktigt för många. Innan ni börjar planera besöket finns det några praktiska saker ni behöver ta tag i beroende på hur länge besöket kommer att vara.

När någon utanför EU och Schengen vill besöka Sverige i högst 90 dagar

Om du vill bjuda hit närstående som vill besöka Sverige i högst 90 dagar ska du börja med att fylla i en inbjudan inför deras ansökan om visum. Om det är flera personer som ska besöka dig ska du fylla i en blankett per person. När du har gjort det skickar du den färdigifyllda blanketten till personen du bjuder hit tillsammans med:

  • en kopia av giltig legitimation som visar din identitet. Pass eller ID-kort funkar bra.
  • underlag som visar inkomst och tillgångar för den som står för försörjning under besöket. Du måste inte vara den som försörjer utan det kan vara en annan person. Och då kan du skicka med kopia på lönebesked, kontoutdrag, pensionsbesked eller liknande för de tre senaste månaderna.
  • personbevis märkt ”inbjudan” som du kan beställa hos Skatteverket.

Blanketten och alla bilagor ska hen sedan lämna in till en svensk ambassad eller generalkonsulat tillsammans med sin ansökan om visum.

När någon utanför EU och Schengen vill besöka Sverige i mer än 90 dagar

Om personen du vill bjuda in vill stanna i mer än 90 dagar ska hen ansöka om uppehållstillstånd, inte visum. Och då behöver du fylla i en inbjudan för besök längre tid än 90 dagar. Om det är flera personer som ska besöka dig ska du fylla i en blankett per person. Tillsammans med blanketten skickar du med:

  • en kopia av giltig legitimation som visar din identitet. Pass eller ID-kort går bra.
  • underlag som visar inkomst och tillgångar för den som står för försörjning under besöket. Du måste inte vara den som försörjer utan det kan vara någon annan. Och då kan du skicka med kopia på lönebesked, kontoutdrag, pensionsbesked eller liknande för de tre senaste månaderna.

Blanketten och bilagorna ska hen lämna in när hen gör en ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Behöver du hjälp med inbjudan eller ansökan inför besöket?

Om du behöver hjälp att fylla i blanketterna, eller om din närstående behöver hjälp med att ansöka om visum eller uppehållstillstånd, kan ni boka in ett videomöte med någon av våra jurister i appen Kliently. Appen fungerar överallt i världen så även din närstående kan få hjälp kring svensk lagstiftning så länge hen laddar ner appen. Dessutom går det att välja jurist utifrån de olika språk juristerna talar.

Ladda ner appen Kliently

Ladda ner appen Kliently och få hjälp redan idag