Fullmakt för företag

Genom fullmakten ges en/flera rätt att företräda företaget, exempelvis för att ingå ett avtal, ta lån, agera VD, eller köpa/sälja en fastighet, aktier, fordon eller något annat.

Ta fram en fullmakt till företaget idag

Välj om du vill att våra jurister granskar fullmakten och går igenom det med dig under ett videomöte, eller om du hellre tar fram fullmakten på egen hand. Oavsett vilket du väljer börjar du med att följa stegen i vår avtalstjänst.