Förvar

Våra jurister på Kliently kan hjälpa dig som har frågor kring förvar och uppsikt. 

Migrationsverket och polisen har möjlighet att fatta beslut enligt vilket en person som saknar tillstånd i Sverige ska tas i förvar eller ställas under uppsikt. Tas ett beslut om förvar eller uppsikt, kan du, beroende på vad beslutet avser, ha rätt till ett offentligt biträde, som antingen du själv väljer eller som Migrationsverket eller polisen utser för dig.

Det är det offentliga biträdets uppdrag att tillvara dina rättigheter, förklara handläggningen av ärendet för dig och biträda dig under hela handläggningen av ditt ärende.

Ta hjälp av våra jurister

Har du frågor om ett beslut om förvar eller uppsikt är du välkommen att kontakta Kliently. Våra migrationsjurister kan hjälpa dig såväl om du har korta frågor eller om du behöver anlita en jurist, såsom ett offentligt biträde i ditt ärende.