Beslutshandlingar efterutdelning

Med den här modulen kan du skapa beslutshandlingar i ett svenskt aktiebolag i syfte att lämna en kontant efterutdelning, dvs. vinstutdelning i pengar vid annat tillfälle än på årsstämman. Beslutshandlingarna innefattar styrelseprotokoll (inklusive styrelsens förslag och yttrande) och stämmoprotokoll.

Ta fram beslutshandlingar för efterutdelning här

Välj om du vill att våra jurister granskar handlingarna och går igenom dem med dig under ett videomöte, eller om du hellre tar fram handlingarna på egen hand. Oavsett vilket du väljer börjar du med att följa stegen i vår avtalstjänst.