Tvångsvård

Vad är LVU?

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga eller LVU som lagen även förkortas, är en tvångslag som träder i kraft när barn blir omhändertagna enligt den särskilda lagstiftningen. Om barnets hälsa eller utveckling på grund av misshandel eller omsorgsbrister på ett påtagligt sätt riskeras att skadas kan tvångsvård enligt LVU bli aktuellt. Om den unge missbrukar alkohol eller narkotika eller har hamnat i kriminalitet eller annan allvarlig social ofärd kan tvångsvård enligt LVU också bli aktuellt.