Migrationsrätt

Asyl och uppehållstillstånd

En utländsk medborgare som flytt sitt hemland på grund av förföljelse eller risk för annan skyddsgrundande behandling kan ansöka om skydd och uppehållstillstånd i Sverige, s.k. asyl. En ansökan om asyl ska lämnas in till Migrationsverket som även är den myndighet som handlägger ärendet.

Bedömer Migrationsverket att det finns behov ska ett offentligt biträde förordnas. Du har möjlighet att själv begära att en specifik jurist eller advokat förordnas som ditt offentliga biträde. Annars väljer Migrationsverket ett offentligt biträde åt dig.

Oavsett om det är du själv som väljer ett offentligt biträde eller om Migrationsverket utser ett biträde åt dig är det staten som ersätter det offentliga biträdets kostnader.

Det offentliga biträdets uppdrag är att tillvara dina rättigheter, förklara handläggningen av ärendet för dig och biträda dig genom hela processen. Det gäller även om du får avslag från Migrationsverket och behöver överklaga till migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen.

Även om du skulle få avslag på din ansökan om asyl och samtidigt meddelas ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan vi hjälpa dig om det skulle uppstå nya omständigheter i ditt ärende.

Det är inte bara skyddsbehövande som kan ansöka om uppehållstillstånd, utan det finns flera olika grunder för uppehållstillstånd beroende på skälet till att du vill bosätta dig i Sverige.

Vill du arbeta eller driva din egen verksamhet i Sverige kan du ansöka om ett arbetstillstånd.

Har du familjemedlemmar i Sverige såsom fru/man, sambo, fästmö/fästman, flickvän/pojkvän, barn eller andra nära familjemedlemmar kan du ansöka om ett uppehållstillstånd på anknytning till den personen.

Är du EES-medborgare och vill flytta till Sverige har du villkorslös uppehållsrätt i tre månader. Därefter inträder vissa krav för att du ska behålla din uppehållsrätt. Efter fem år kan du ansökan om intyg om permanent uppehållsrätt. Om du är familjemedlem till en EES-medborgare kan du ansöka om uppehållskort.

Vill du bara besöka Sverige eller studera i Sverige kan du ansöka om visum.

För dig som redan är bosatt i Sverige finns även möjligheten att ansöka om svenskt medborgarskap.

Återkallelse av uppehållstillstånd

Ibland uppstår situationer som medför att Migrationsverket öppnar ett ärende om återkallelse av uppehållstillstånd. Det kan gälla återkallelse av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd men även återkallelse av ett permanent uppehållstillstånd.

Bedömer Migrationsverket att det i ditt fall finns ett behov av ett offentligt biträde, ska en sådan förordnas. Du har möjlighet att själv begära att en specifik jurist eller advokat förordnas som ditt offentliga biträde. I annat fall utser Migrationsverket ett offentligt biträde åt dig.

Oavsett om det är du själv som väljer ett offentligt biträde eller om Migrationsverket utser ett biträde åt dig ersätts det offentligt biträdets kostnad av staten.

Förvar och uppsikt

Migrationsverket och polisen har möjlighet att fatta beslut enligt vilket en person som saknar uppehållstillstånd i Sverige ska tas i förvar eller ställas under uppsikt. Tas ett beslut om förvar eller uppsikt kan du, beroende på vad beslutet avser, ha rätt till ett offentligt biträde, som antingen du själv väljer eller som Migrationsverket eller polisen utser för dig.

Vi på Kliently Legal åtar oss uppdrag som offentligt biträde. Vi talar sammanlagt fyra språk och har stor land- och kulturkännedom som vi erbjuder dig i ditt ärende. Du är välkommen att kontakta oss om du önskar vårt biträde i ditt ärende.

Har du frågor kring asyl, anknytning eller arbetstillstånd är du välkommen att kontakta oss på 08-410 05 220 så hjälper vi dig i ditt ärende.