Familjerätt

En separation, oavsett om det är äktenskapsskillnad mellan makar eller separation mellan sambor och partners, är rent formellt inte svår att genomföra. Är man gift och överens om att skilja sig så ansöker man gemensamt om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Även om man som makar inte är överens, har en enskild part alltid rätt att ansöka om äktenskapsskillnad och efter viss betänketid, beroende på om man är överens eller om man har minderåriga barn, kan man få ut sin skilsmässa. För sambor är det ännu enklare då sambor inte ens behöver göra en ansökan för att avsluta en relation, då ett samboförhållande inte registreras på samma sätt som ett äktenskap eller parternskap.

Även om själva separationen är relativt okomplicerad, uppstår det i samband med en separation ofta diskussioner och en rad frågor som är betydligt mer komplicerade som t.ex vårdnad om, boende för och umgänge med barn, fördelning av egendom (bodelning), rätt till bostad (kvarsittanderätt) m.m.

Det är oftast då som ett behov av en jurist/advokat uppstår om parterna inte är överens om en lösning i frågorna eller känner sig osäkra på sina rättigheter och skyldigheter.

Vårdnad, boende och umgänge

I samband med en separation mellan par som har barn uppkommer ofta diskussioner om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och vilket umgänge barnets ska ha med den förälder som den inte bor tillsammans med.

I vissa fall kan föräldrarna lösa dessa frågor sinsemellan, men i de fall en tvist uppstår mellan föräldrarna och en lösning är svår att finna är det lämpligt att kontakta en jurist eller advokat som biträder dig med juridisk rådgivning och även vid en eventuell rättegång/förhandling om en lämplig lösning inte heller genom biträdet kan nås.

Vi på Kliently Legal har erfarenhet av komplicerade familljemål med stora konflikter, samarbetssvårigheter eller våld i bilden, så tveka inte att kontakta oss.

I familjemål kan du beviljas rättshjälp eller använda dig av din rättssskyddsförsäkring, vi hjälper dig med din ansökan. Du kan självklart även anlita oss som privata ombud.

Är du inte överens om hur vårdnaden, boende och umgänget kring dina barn ska se ut? Kontakta oss på 08-410 05 220 så hjälper vi dig i ditt ärende.