Sarah Mingert

Kliently Jurist

Sarah Mingert har mångårig erfarenhet och har sedan 2006 arbetat med ekonomisk familjerätt, arvsrätt, generationsskifte, fastighetsrätt, samäganderätt och avtalsrätt. Sarah Mingert har erfarenhet från mindre advokatbyråer, Skatteverket, LRF Konsult Juridiska Byrån, Nordea Private Banking och från Familjens Jurist. Idag arbetar Sarah Mingert på sin egna juristbyrå, Juridik Sarah Mingert (JSM).