Lola Berbatovci

Kliently Jurist

Lola Berbatovci är specialiserad inom affärsjuridik, bolagsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt och tvistelösning. Lola har även kompetens och erfarenhet inom socialrätt och familjerätt.

Lola är idag verksam som jurist på Kliently Legal.

Boka tid med Lola