Josip Ladan

Kliently Jurist

Josip Ladan arbetar som jurist och åtar sig uppdrag inom brottmål (privat försvar), migrationsrätt, familjerätt, förvaltningsrätt och idrottsjuridik.

Med lång erfarenhet som sportjournalist och fotbollssupporter är han extra mån om frågor rörande supporter- och läktarkultur, idrottsjuridik och brinner för att upplysa allmänheten och supportrar i synnerhet om deras juridiska rättigheter och skyldigheter och åtar sig uppdrag inom sfärer idrottsjuridik men även humanjuridik i stort. 

Juridisk inriktning